A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Trang chủ / Văn bản - Tài liệu / Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Luật nhà ở 2014

Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế cho Luật nhà ở số 56/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12, Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Đọc thêm »

thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi TT 07/2013 và TT 18/2013 hướng dẫn cho vay gói 30.000 tỷ

Thông tư 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ Nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Đọc thêm »

thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo nghị định 71/2020/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hướng dẫn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2020/NĐ-CP. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-TTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Đọc thêm »