A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Trang chủ / Văn bản – Tài liệu (trang 2)

Văn bản – Tài liệu

Hợp đồng hợp tác giữa ngân hàng và chủ đầu tư dự án bất động sản (mẫu thực tế bảo vệ chủ đầu tư)

Hợp đồng Hợp tác giữa Ngân Hàng và Chủ đầu tư dự án Bất động sản về việc hai bên sẽ hợp tác để khách hàng mua bất động sản của Chủ đầu tư được Ngân hàng cho vay một phần tiền để thanh toán tiền mua nhà. Đây cũng là cơ sở để ký kết Hợp đồng Hợp tác ba bên hay Biên bản thoả thuận ba bên (giữa Ngân hàng - Chủ đầu tư - khách hàng mua nhà) và đính kèm theo Hợp đồng Hợp tác này luôn có Hợp đồng Hợp tác ba bên.

Đọc thêm »

Biên bản thỏa thuận ba bên giữa ngân hàng với chủ đầu tư và khách hàng (mẫu thực tế bảo vệ chủ đầu tư)

Biên bản thỏa thuận ba bên (hoặc có thể là Hợp đồng Hợp tác ba bên) giữa Ngân hàng, Chủ đầu tư dự án bất động sản và Khách hàng mua bất động sản được xác lập khi khách hàng mua bất động sản có nhu cầu vay tiền của Ngân hàng để trả một phần tiền mua bất động sản. Hợp đồng sẽ ràng buộc quyền, nghĩa vụ của ba bên với nhau về thanh toán tiền, xử lý vi phạm hợp đồng, xử lý tài sản là căn nhà thế chấp,...

Đọc thêm »