Thủ tướng Chính Phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Đà Nẵng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đảm bảo đồng bộ với các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa xã hội, quốc phòng,… của đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của TP. Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013. Tuy nhiên, theo UBND TP. Đà Nẵng, quy hoạch chung thành phố cần thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Về phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phát triển cần có sự điều chỉnh theo hướng: “Dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp”, tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, khẳng định vai trò mũi nhọn kinh tế; đồng thời, đẩy mạnh nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng công nghiệp công nghệ cao để mang lại giá trị gia tăng lớn.

Hiện tại, các khu công nghiệp ở Đà Nẵng đã cơ bản lấp đầy, tuy nhiên cần hình thành thêm các khu công nghiệp mới. Về phát triển hạ tầng đô thị, đã có nhiều phát sinh mới cần có sự điều chỉnh như: Sân bay quốc tế Đà Nẵng được thiết kế với công suất phục vụ đến năm 2020 là 6 triệu lượt khách/năm, nhưng đến nay đã đạt đến chỉ tiêu này. Dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế đang được triển khai gấp rút để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017, quy mô đạt mức tương đương 10 triệu lượt khách/năm, mục tiêu đến năm 2030 đạt công suất 20 triệu lượt khách/năm. Hay cảng Tiên Sa hiện cũng đã quá tải…