Theo quyết định, 202.951,9m2 trong 203.928m2 đất dùng để xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng theo hình thức sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

976,1m2 không được xây dựng công trình kể cả tường rào do đất nằm trong quy hoạch mương thoát nước. Phần diện tích đất này áp dụng theo hình thức sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất.

thuê đất thực hiện dự án
203.928m2 đất dùng để xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng. Ảnh: Internet.

Công ty CP Nước mặt sông Hồng có trách nhiệm liên hệ với UBND huyện Đan Phượng và sở, ngành liên quan để bàn giao mốc giới đất; làm thủ tục hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác định diện tích đất trồng lúa để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp; xác định đơn giá thu tiền thuê đất và số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.

UBND huyện Đan Phượng hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với 60m2 đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình. Đồng thời, xác định diện tích đất trồng lúa để chuyển mục đích phi nông nghiệp khi thu hồi đất.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty CP Nước mặt sông Hồng phải đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa. Nếu không đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ trong quyết định chủ trương đầu tư thì Công ty CP Nước mặt sông Hồng được gia hạn sử dụng 24 tháng. Đồng thời, Công ty CP Nước mặt sông Hồng phải nộp cho Nhà nước một khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất với thời gian chậm tiến độ. Trong trường hợp khi hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Nước mặt sông Hồng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng thì UBND thành phố sẽ tiến hành thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.