Lập quy hoạch Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Kim Liên và xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đến nay còn lưu giữ được không gian văn hóa, lịch sử và nhiều tài liệu, hiện vật gắn liền với tuổi thơ của Người, gồm 2 cụm di tích chính (cụm di tích tại quê nội – làng Sen, xã Kim Liên và Cụm di tích tại quê ngoại – làng Hoàng Trù, xã Kim Liên), với 14 di tích thành phần.