Dưới đây là đánh giá 3 Người xông nhà sinh năm 1962 tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ)

– Người xông nhà sinh năm 1990 có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà sinh năm 1962 có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Người xông nhà sinh năm 1990 có thiên can là Canh không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

– Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của người xông nhà sinh năm 1990 chấp nhận được

– Người xông nhà sinh năm 1990 có địa chi là Ngọ tương hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

– Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của người xông nhà sinh năm 1990, chấp nhận được

Đánh giá: 17/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1960 (Canh Tý – Bịch thượng thổ)

– Người xông nhà sinh năm 1960 có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà sinh năm 1960 có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Người xông nhà sinh năm 1960 có thiên can là Canh không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

– Năm 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Canh của người xông nhà sinh năm 1960, chấp nhận được

– Người xông nhà sinh năm 1960 có địa chi là Tý không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

– Năm 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của người xông nhà sinh năm 1960, chấp nhận được

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1961 (Tân Sửu – Bịch thượng thổ)

– Người xông nhà sinh năm 1961 có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Kim, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà sinh năm 1961 có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Người xông nhà sinh năm 1961 có thiên can là Tân không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

– Năm 2017 có thiên can là Đinh xung khắc với Tân của người xông nhà sinh năm 1961, không tốt

– Người xông nhà sinh năm 1961 có địa chi là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Dần của gia chủ, chấp nhận được

– Năm 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Sửu của người xông nhà sinh năm 1961, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)