Dưới đây là bảng đánh giá cụ thể 3 Người xông nhà tốt nhất:

Người xông nhà sinh năm 1976 (Bính Thìn – Sa trung thổ)

– Người người xông nhà sinh năm 1976 có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Người xông nhà có thiên can là Bính tương hợp với Tân của gia chủ, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được

– Người xông nhà có địa chi là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Thìn của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1948 (Mậu Tý – Tích lịch hỏa)

– Người xông nhà sinh năm 1948 có ngũ hành là Hỏa, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, của người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Người xông nhà có thiên can là Mậu không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Mậu của Người xông nhà, chấp nhận được

– Người xông nhà có địa chi là Tý tương hợp với Sửu của gia chủ, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Tý của Người xông nhà, chấp nhận được

Đánh giá: 15/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Người xông nhà có thiên can là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của Người xông nhà, chấp nhận được

– Người xông nhà có địa chi là Sửu không tương hợp, không xung khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)