Dưới đây là bảng đánh giá 3 tuổi xông nhà tốt nhất với gia chủ:

Người xông nhà sinh năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích lịch hỏa)

– Người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Người xông nhà có thiên can là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Người xông nhà có địa chi là Sửu tương hợp với Tý của gia chủ, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1965 (Ất Tỵ – Phú đăng hỏa)

– Người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà có ngũ hành là Hỏa, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Người xông nhà có thiên can là Ất tương hợp với Canh của gia chủ, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được

– Người xông nhà có địa chi là Tỵ không tương hợp, không xung khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Tỵ của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 16/20 (Tốt)

Người xông nhà sinh năm 1961 (Tân Sửu – Bịch thượng thổ)

– Người xông nhà có ngũ hành là Thổ, gia chủ có ngũ hành là Thổ, 2 hành này không sinh, không khắc, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có ngũ hành là Hỏa, người xông nhà có ngũ hành là Thổ, 2 hành này tương sinh, rất tốt

– Người xông nhà có thiên can là Tân không tương hợp, không xung khắc với Canh của gia chủ, chấp nhận được

– Năm Đinh Dậu 2017 có thiên can là Đinh xung khắc với Tân của tuổi xông nhà, không tốt

– Người xông nhà có địa chi là Sửu tương hợp với Tý của gia chủ, rất tốt

– Năm Đinh Dậu 2017 có địa chi là Dậu tương hợp với Sửu của tuổi xông nhà, rất tốt

Đánh giá: 15/20 (Tốt)