Chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS
Chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Theo đó, các thông tin dự án được đăng công khai trên website Sở Xây dựng Đà Nẵng để người mua được biết. Mục đích của việc làm này nhằm chấn chỉnh hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn thành phố. Bởi trong thời gian qua có những dự án chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn tổ chức mua bán, chuyển nhượng cho người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường BĐS nói chung và thị trường Đà Nẵng nói riêng.

Được biết, trên địa bàn TP. Đà Nẵng hiện có 18 dự án BĐS được cho là đủ điều kiện về mặt pháp lý có thể chuyển nhượng mua bán. Những dự án này đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng đăng tải thông tin trên website để người mua năm được, tránh những dự án chưa đủ thủ tục pháp lý nhưng vẫn tổ chức bán nhằm huy động nguồn vốn rồi mới thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã giao Sở Thông tin Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra và xử lý việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động giao dịch, kinh doanh BĐS khi chưa đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định pháp luật.