thanh tra xây dựng
Bộ Xây dựng thí điểm chuyển thanh tra về quận quản lý (Ảnh: Internet)

Bộ Xây dựng cho biết, phương án thí điểm do UBND TP. Hà Nội đề xuất sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay của công tác quản lý trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý trật tự xây dựng và thanh tra chuyên ngành, UBND TP. Hà Nội cần có phương án sắp xếp, giữ lại những cán bộ, công chức đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thanh tra viên tại địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng.

Trước đó, chỉ trong 3 năm (từ tháng 5/2013 đến năm 2016), lực lượng thanh tra xây dựng Hà Nội đã thay đổi mô hình hoạt động 3 lần. Từ thí điểm chuyển thanh tra quận, huyện, thị xã lên thanh tra Sở Xây dựng quản lý rồi đến nay lại đề xuất chuyển ngược lại.