So sánh bất động sản

So sánh
Bạn chỉ có thể so sánh cùng lúc 4 bất động sản

Lưu trữ

3 Tháng Tám, 2019

TP.HCM cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch treo

TP.HCM cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và được xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định tại những khu vực có quy hoạch là đất ở nhưng chưa có quyết định thu hồi và chưa có kế hoạch thu hồi đất.